Preghiere a Santa Lucia

Dani Carlo
Pubblicata il 27/11/2022

Cara santa Lucia guarisci me Dani Carlo e mia sorella Michela Dani dalla presbiopia perché dobbiamo rinnovare la patente e fa che vada bene giovedì compleanno di mia sorella Michela l'incontro al Rossi con Paolo Danieli e rendi lo buono come il pane e fa che oggi riesca a trovare il capitello di San padre Pio da Pietrelcina a Lisiera, Bolzano Vicentino, Vicenza parrocchia santa Lucia e proteggi I figli di Bepo e Dania, specialmente Lauretta. GRAZIE Padri

Katarina P
Pubblicata il 22/11/2022

Draga sveta Luco moli dobrog Boga da se moj brat Dragan oslobodi ovisnsoti o sportskoj kladionici, klađenja, kocke i pušenja cigara ...
Draga sveta Luco moli dobrog Boga za dobro zdravlje, dobro zaposlenje i dobar i visok financijsko novčani blagoslov za mog brata Dragana r.2.3. ...
Draga sveta Luco moli dobrog Boga za moju mamu Nevenku, brata Dragana, mene Katarinu, pokoj duše moje bake Mande, pokoj duše moje tetke Ivke, pokoj duše našeg Ivana Ive, pokoj duše mog oca Stjepana, pokoj duše Nikice D. ...čovjeka koji je klao nožem mog pokojna oca Stjepana ...Maria i bivšu civilnu ženu mu Snježu i oca mu Ivicu i sestre Snježu i Marinu , Andriju i mamu mu Pavu, sestru Ljubu, sestrića Krešu i pokoj duše sestrića Grgura ...Mariju K, Milenka B, Gorana i curicu Brunu ...mog brata Dragana i poslodavca mu Roberta misli se Ti Isuse za njih dvojicu, sveta Luco moli dobrog Boga za dobro zdravlje dobro zaposlenje i dobar i visok financijski novčani blagolsov za mog brata Dragana r.2.3. ...neka bude zdravlja, posla i novaca za Dragana kod Roberta u firmi ...smiluj se Isuse mome bratu Draganu, sveta Luco moli dobrog Boga za mog brata Dragana, sveta Luco čuvaj mog brata Dragana dok radi teške muške fizičke poslove na baušteli ...
Sveta Luco moli dobrog Boga za mog brata Dragana i radne kolege Tomislav, Tona, poslovođa Zoran misli se Ti Isuse za njih sviju, neka bude zdravlja, posla i novaca za sviju kod Roberta u firmi, sveta Luco čuvaj bauštelce dok rade ...
Smiluj se Isuse ...
Sveta Luco moli dobrog Boga za moju mamu Nevenku da bude zdrava, da je prođe ruka i da je prođe noga, koljeno, da joj tlak bude normalan, sveta Luco moli dobrog Boga da moja mama Nevenka dobije veliku novčanu odštetu za saobrčajnu nesreću koju je imao nekad davno moj pokojni otac Stjepan ...sveta Luco moli dobrog Boga da moja mama Nevenka dobije rješenje o duplom povećanju njene mirovine i izostatke od dana umirovljenja, sveta Luco moli dobrog Boga da moja mama Nevenka dobije plate u novcu sa kamatama koje joj država nije platila kako treba ...sveta Luco čuvaj moju mamu Nevenku ...misli se Ti Isuse za moju mamu Nevenku ...smiluj se...
Sveta Luco zamoli dobrog Boga da moj brat Dragan dobije g.z.e.j.p.i.n.s.i.o.a.B.j.s.m....da d.g.z.n.nj.l.i.o.a.B.j.s.m...draga sveta Luco moli dobrog Boga za dobro zdravlje i dobar i visok financijsko novčani blagolsov za mog brata Dragana i za mene Katarinu, smiluj se Isuse ...
Misli se Ti Isuse , sveta Luco moli dobrog Boga za sve moje nakane, sveta Luco moli dobrog Boga za nas sve žive osobe i za pokojne duše ...
Sveta Luco moli dobrog Boga za nas ...sveta Luco moli za nas ...

Katarina P
Pubblicata il 22/11/2022

Draga sveta Luco moli dobrog Boga da se moj brat Dragan oslobodi ovisnsoti o sportskoj kladionici, klađenja, kocke i pušenja cigara ...
Draga sveta Luco moli dobrog Boga za dobro zdravlje, dobro zaposlenje i dobar i visok financijsko novčani blagoslov za mog brata Dragana r.2.3. ...
Draga sveta Luco moli dobrog Boga za moju mamu Nevenku, brata Dragana, mene Katarinu, pokoj duše moje bake Mande, pokoj duše moje tetke Ivke, pokoj duše našeg Ivana Ive, pokoj duše mog oca Stjepana, pokoj duše Nikice D. ...čovjeka koji je klao nožem mog pokojna oca Stjepana ...Maria i bivšu civilnu ženu mu Snježu i oca mu Ivicu i sestre Snježu i Marinu , Andriju i mamu mu Pavu, sestru Ljubu, sestrića Krešu i pokoj duše sestrića Grgura ...Mariju K, Milenka B, Gorana i curicu Brunu ...mog brata Dragana i poslodavca mu Roberta misli se Ti Isuse za njih dvojicu, sveta Luco moli dobrog Boga za dobro zdravlje dobro zaposlenje i dobar i visok financijski novčani blagolsov za mog brata Dragana r.2.3. ...neka bude zdravlja, posla i novaca za Dragana kod Roberta u firmi ...smiluj se Isuse mome bratu Draganu, sveta Luco moli dobrog Boga za mog brata Dragana, sveta Luco čuvaj mog brata Dragana dok radi teške muške fizičke poslove na baušteli ...
Sveta Luco moli dobrog Boga za mog brata Dragana i radne kolege Tomislav, Tona, poslovođa Zoran misli se Ti Isuse za njih sviju, neka bude zdravlja, posla i novaca za sviju kod Roberta u firmi, sveta Luco čuvaj bauštelce dok rade ...
Smiluj se Isuse ...
Sveta Luco moli dobrog Boga za moju mamu Nevenku da bude zdrava, da je prođe ruka i da je prođe noga, koljeno, da joj tlak bude normalan, sveta Luco moli dobrog Boga da moja mama Nevenka dobije veliku novčanu odštetu za saobrčajnu nesreću koju je imao nekad davno moj pokojni otac Stjepan ...sveta Luco moli dobrog Boga da moja mama Nevenka dobije rješenje o duplom povećanju njene mirovine i izostatke od dana umirovljenja, sveta Luco moli dobrog Boga da moja mama Nevenka dobije plate u novcu sa kamatama koje joj država nije platila kako treba ...sveta Luco čuvaj moju mamu Nevenku ...misli se Ti Isuse za moju mamu Nevenku ...smiluj se...
Sveta Luco zamoli dobrog Boga da moj brat Dragan dobije g.z.e.j.p.i.n.s.i.o.a.B.j.s.m....da d.g.z.n.nj.l.i.o.a.B.j.s.m...draga sveta Luco moli dobrog Boga za dobro zdravlje i dobar i visok financijsko novčani blagolsov za mog brata Dragana i za mene Katarinu, smiluj se Isuse ...
Misli se Ti Isuse , sveta Luco moli dobrog Boga za sve moje nakane, sveta Luco moli dobrog Boga za nas sve žive osobe i za pokojne duše ...
Sveta Luco moli dobrog Boga za nas ...sveta Luco moli za nas ...

CARLO DANI
Pubblicata il 20/11/2022

Cara santa Lucia guarisci dalla presbiopia me Dani Carlo e mia sorella Michela Dani perché dobbiamo rinnovare la patente e l'occhietto destro del mio gatto Danilo Babo e gli occhi strabici di mio pronipote Nicholas Mombelli. GRAZIE Padri

CARLO DANI
Pubblicata il 17/11/2022

Cara santa Lucia fa che domani vada bene l'operazione all'occhio destro di Babo Danilo. GRAZIE